Colofon

Deze website is een project van Vanessa Matthyssen waar ze persoonlijke bespiegelingen neerpent over de ervaringen van het leven. Vaak zijn deze bespiegelingen resultaat van het doorvoelen van gebeurtenissen, een al dan niet regelmatige meditatiepraktijk, het lezen van inspirerende boeken, dagen- en nachtenlang al schrijvend wroeten in haar dagboek en openhartige gesprekken met wijze mensen. Van daaruit poneert zij haar kleine waarheid in korte stukjes. Maar aan de lezer deze wijze raad: zoek vooral je eigen waarheid!

Mocht je het niet eens zijn met één of andere tekst, gelieve hier op een respectvolle manier mee om te gaan. Het projecteren van de eigen donkere gevoelens op de blog of schrijfster zal niet getolereerd worden. Hou het netjes en beleefd.

Wens je teksten over te nemen, vraag dan eerst toestemming aan de schrijfster!

Soms worden er afbeeldingen of teksten gebruikt omdat ze de schrijfster inspireren. Mocht je denken dat dit onrechtmatig gebruik is, mail dan met je vraag/opmerking naar info – at – zinderen – punt- be.

De schrijfster meldt ook dat ze in de lagere school ziek was toen de lerares de dt-regel aanleerde. Mocht je tijdens het lezen jezelf ergeren aan een schrijffout, dat is dat euvel snel verholpen door te mailen naar info – at – zinderen – punt – be zodat de nodige aanpassingen kunnen getroffen worden.